Doneren

Stichting Covída kan uw donatie goed gebruiken. De financiële middelen worden binnen de stichting gebruikt om het initiatief te bewerkstelligen. Momenteel worden de financiële middelen ingezet om de werkzaamheden te bekostigen die horen bij het opzetten van het initiatief. Tevens wordt er gewerkt aan de naamsbekendheid en wordt de visie van de stichting uitgedragen.

Wij stellen het erg op prijs als u een donatie doet.

U kunt een donatie doen door onderstaand formulier in te vullen en veilig te betalen via Ideal. 
Ook kunt u een overschrijving doen via uw eigen bank. De volgende gegevens van de stichting dient u dan te gebruiken:

IBAN NL70 RABO 0338 3400 33
t.n.v. Stichting Covída, onder vermelding van:
 ‘Donatie <uw e-mail adres>
TotaalANBI status

Stichting Covída is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI Stichting.
De stichting voldoet dus aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI instelling zet zich nagenoeg helemaal in voor algemeen belang.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.