Initiatiefnemers

In 2019 is stichting Covída opgericht door Ferdy en Ingrid Benoist uit Oosterhout. De aanleiding om een stichting op te richten is de zoektocht geweest naar een woonplek voor hun zoon Luc. Een woonplek dichtbij en met de maatschappij verbonden, is niet gevonden. Na bezoek van enkele bestaande ouderinitiatieven hebben zij besloten om de regie in eigen hand te nemen. Zelf een ouderinitiatief te starten.

Wij van Stichting Covída willen voor mensen met een verstandelijke beperking (onze bewoners) een woon- en zorgconcept bieden waar hun behoefte centraal staat en er meer persoonlijke aandacht en onderlinge verbondenheid is. Verbondenheid tussen de bewoners onderling en verbondenheid met de maatschappij. Saamhorigheid, het welvaren en bloeien van onze bewoners staan voorop.