Organisatie Stichting Covída

Rechtsvorm

Bij de organisatie van een ouderinitiatief is het belangrijk dat er een rechtspersoon is die het initiatief vertegenwoordigt. We hebben gekozen voor een stichting als rechtspersoon welke bedoeld is om een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel te realiseren. Met een stichting als rechtspersoon zijn rechten en plichten, bezittingen en schulden, fiscale aspecten en de continuïteit geregeld. We willen zo min mogelijk risico lopen als het gaat om de continuïteit van het initiatief en de financiën.

Ouders van potentiële bewoners worden actief betrokken bij het ontwikkelen van het initiatief. Het bestuur zal commissies maken en een hoofd aanstellen per commissie: zorg, wonen en beheer, fondsenwerving en sponsoring, activiteiten, juridische zaken en de ouderraad. Het hoofd van een commissie zal het bestuur adviseren.

Ouders van potentiële bewoners worden actief betrokken bij het ontwikkelen van het initiatief. Het bestuur zal commissies maken en een hoofd aanstellen per commissie: zorg, wonen en beheer, fondsenwerving en sponsoring, activiteiten, juridische zaken en de ouderraad. Het hoofd van een commissie zal het bestuur adviseren.

Bestuursleden

Het streven is om een 5 koppig bestuur te formeren met minimaal twee externen en één initiatiefnemer. Een meerderheid van het aantal bestuursleden zal bestaan uit ouders van bewoners. Bestuursleden zijn actief betrokken en onbezoldigd. Momenteel bestaat het bestuur uit de initiatiefnemers en 2 externe vrijwilligers:

Ferdy Benoist, ouder van Luc (voorzitter)
Ingrid Benoist, ouder van Luc (penningmeester, secretaris)
Theo Biemans, gepensioneerd manager in de zorg (Algemeen bestuurslid)
Ingrid Kloppenburg, GZ-psycholoog (Algemeen Bestuurslid)

Onze adviseurs

  • Juridisch adviseur: mr. A.M.E.J. Huijbregts
  • Boekhoudkundig adviseur: Beterzo in Teteringen
  • Advies vastgoed: Chaan is niet stilstaan
  • Ondersteuning opzetten wooninitiatieven: Fittin
  • Toon Oomen: gepensioneerd architect

Inspraak ouders

We kiezen voor een opzet waarin de inspraak van de bewoners en hun familie is gewaarborgd middels een ouderraad en een heldere overlegstructuur. We hechten er belang aan dat gevoeld wordt dat de mening van iedere bewoner en zijn familie er toe doet en even zwaar weegt. Het hoofd van de ouderraad wordt tevens bestuurslid van de stichting en is gekozen door de ouders zelf. Verbinding speelt bij de communicatie met ouders een essentiële rol. 

In aanloop naar een nieuw jaar wordt jaarlijks de tevredenheid gemeten en de thema-wensen voor het jaarplan opgehaald. Dit wordt vermeld in het jaarverslag.  

Jaarverslag en jaaroverzicht

Via onderstaande links kunt u het financiële verslag van 2019 inzien en ons jaaroverzicht.