Het plan ouderinitiatief Covída

Op deze website wordt in het algemeen verteld over het project. In het projectplan van de stichting worden onderwerpen verder uiteengezet.

Locatie

De zorgaanbieder Stichting Prisma heeft in Oosterhout zuid het plan om appartementen te bouwen voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2019 heeft Prisma ons in de gelegenheid gesteld om ons initiatief aan hun project te koppelen. Naast de locatie van Prisma ligt een terrein wat eigendom is van de gemeente Oosterhout. Deze locatie is door Prisma en hun ontwikkelaar als locatie aangedragen bij de gemeente Oosterhout om te worden ontwikkeld voor ons ouderinitiatief.

Stichting Covída heeft besloten om deze kans met beide handen aan te grijpen. De locatie in de wijk Oosterheide voldoet voor een groot deel aan de wensen: De locatie is gelegen in een woonbuurt, de buitenruimte is er groot genoeg en er ligt een winkelcentrum op loopafstand. Wat zwaar meetelt is het feit dat het om nieuwbouw gaat. Nieuwbouw geeft ons de kans om onze eisen en wensen vanaf het begin mee te nemen in de ontwikkeling van het gebouw. Daarnaast is het niet eenvoudig in Oosterhout in een woonbuurt een locatie voor ontwikkeling te vinden.

Betrokken partijen

Het ontwikkelen van vastgoed met een maatschappelijke functie in de zorg vraagt om een intensief samenspel tussen díegenen die belast zijn met de ontwikkeling en realisatie en de toekomstige gebruikers. De gebruíkers zijn zowel de bewoners als medewerkers van de organisatie. De ontwikkeling van een locatie heeft direct een relatie met de missie en visie van de organisatie. Bij de ontwikkeling en realisatie zijn diverse partijen in diverse fases betrokken om doelen gerealiseerd te krijgen. Het is belangrijk een heldere projectorganisatie op te zetten waarbij voor een ieder duidelijk is wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en hoe de onderlinge afhankelijkheden zijn geregeld. 

Voor de ontwikkelaar bevindt het project zich in de initiatieffase. De ontwikkelaar onderzoekt in deze fase of het ouderinitiatief levensvatbaar is. Tot dan wordt de naam van de ontwikkelaar achterwege gelaten.  

De zorg wordt zoals eerder vermeld geleverd door Stichting Prisma. Het label Fittin van Prisma is de partij die ons begeleidt bij het realiseren van het ouderinitiatief. Prisma is ook de zorgverlener in het nieuwbouwproject van onze buren. Door de samenwerking met elkaar te zoeken kunnen beide projecten daar voordeel uit halen als het gaat om de organisatie van zorg en dagbesteding.

De gemeente Oosterhout en de ontwikkelaar zijn reeds met elkaar in gesprek over ons ouderinitiatief. De gemeente werkt mee aan de ontwikkeling van het plan. De gemeente draagt zorg voor de ruimtelijke ordeningsprocedure, de grondverkoop en het bouwrijp maken van de locatie.

Covída nieuwbouw

Door de stichting is een programma van eisen opgesteld voor de ruimtes in het gebouw. De ontwikkelaar onderzoekt aan de hand van ons programma of het plan financieel haalbaar is. Er staat in wat de toekomstige bewoners aan ruimtes nodig hebben. Groepsgericht wonen en de open uitstraling naar buiten maken dat de gemeenschappelijke ruimtes essentieel zijn in de plattegrond van de 2 verdiepingen.

Ruimteprogramma nieuwbouw Covída

Nieuwbouw

2 bouwlagen

Nieuwbouw

Appartementen
Gemeenschappelijke ruimtes
Lift, trappenhuis
Bezoekerstoilet
Rolstoelberging
Tuin, berging, overdekt terras
Dakterras

Appartement

16 appartementen en 1 logeerappartement

Appartement

Woonkamer, slaapkamer, keukenblok
Douche, wc, wastafel
Berging, entree 
Buitenruimte

Begane grond

Appartementen en gemeenschappelijke ruimtes

Begane grond

8 appartementen
Gemeenschappelijke ruimtes
Lift, trappenhuis
Bezoekerstoilet
Rolstoelberging
Tuin, berging, overdekt terras
Dakterras

Verdieping

Appartementen en gemeenschappelijke ruimtes

Verdieping

8 appartementen
Logeerappartement
Gezamenlijke woonkamer