Bewoners gezocht

Aanmelden

In de communicatie naar belangstellenden zijn we helder over hoe men zich kan aanmelden en op welke manier de selectie van bewoners plaatsvindt om tot een bewonersgroep te komen: 

  • ouders hebben een kennismakingsgesprek met bestuur;
  • ouders hebben een oriënterend gesprek met commissie Zorg (incl. gedragskundige);
  • commissie Zorg bepaalt of potentiële bewoner wel/niet op lijst belangstellenden komt;
  • ouders hebben vervolg gesprek met Fittin;
  • Fittin adviseert aan het bestuur;
  • bestuur bepaalt of potentiële bewoner wel of niet op de wachtlijst komt;
  • bestuur bepaalt of de bewoner geplaatst kan worden. In principe wordt volgorde van aanmelding aangehouden maar op basis van groepsdynamiek of zorgzwaarte kan een bewoner langer moeten wachten.

In bovenstaand proces hebben bewoner en ouders en bewoner natuurlijk ook de keuze om wel of niet door te willen gaan. De ouders worden onderdeel van het initiatief als hun zoon of dochter op de wachtlijst staat. Overlegd wordt welke taken ouders binnen het wooninitiatief op zich willen nemen.