Welkom op de website van
Stichting Covída

Covida-logo-ID-1-max-010119

Doelstelling van Stichting Covída is een kleinschalige woon- en zorgvoorziening te realiseren in Oosterhout (NB)
 voor mensen met een verstandelijke beperking.

De stichting is een initiatief van Ferdy en Ingrid Benoist.

Bouwplan Covida
Covida initiatiefnemers
Stichting Covída is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI Stichting. De stichting voldoet dus aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI instelling zet zich nagenoeg helemaal in voor algemeen belang. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken
Het bestuur van de stichting is nu definitief uitgebreid naar 4 personen. Het bestuur bestond tot op heden formeel uit 2 personen: Ingrid en Ferdy Benoist. Al een half jaar werken ook Ingrid Kloppenburg en Theo Biemans voor de stichting. Ingrid en Theo zijn nu algemeen bestuurslid geworden. Ingrid Kloppenburg is GZ-psycholoog. Theo is manager
Op 31 januari 2019 zijn de akte en de statuten opgemaakt door notaris Heijkants in Oosterhout waarmee de Stichting Covída officieel in het leven is geroepen. Het bestuur bestaat uit Ferdy Benoist (voorzitter) en Ingrid Benoist (secretaris, penningmeester). Het is de bedoeling het bestuur van de stichting in de nabije toekomst uit te breiden.  We kunnen
De jeugdinstelling van Juzt op het terrein Lievenshove aan de Bredaseweg in Oosterhout gaat waarschijnlijk sluiten. Juzt verkeert financieel in zwaar weer. Wellicht wil Juzt het terrein tegen de bosrand ook gaan verkopen. De gemeente Oosterhout wil graag de regie hebben over de herontwikkeling van dit 5 á 6 ha. grote terrein. De Wet voorkeursrecht Gemeenten kan