clay-banks-LjqARJaJotc-unsplash
Ouders en de stichting

Verbinden is transparant...

Initiatiefnemers

Stichting Covída is in 2019 opgericht door Ferdy en Ingrid Benoist uit Oosterhout. Aanleiding was de zoektocht naar een woonplek voor hun zoon Luc. De ideale woonplek zoals zij die voor ogen hadden, dichtbij en verbonden met de maatschappij, is niet gevonden. Nadat zij enkele bestaande ouderinitiatieven hadden bezocht, besloten zij om de regie in eigen hand te nemen en zelf een ouderinitiatief te starten.

Wat betekent Covída?

De naam van de stichting komt voort uit een samenvoeging van “Co” en het Spaanse woord “Vida”. “Co” staat voor “samen” en “Vida” voor “leven”. De naam Covída en onze belangrijkste kernwaarde “Verbinding” passen ons volledig.

Organisatie stichting Covída

Een ouderinitiatief geeft ouders de regie. De ouders vormen samen de ouderraad. Naast de ouderraad worden er commissies  opgericht waarin gewerkt wordt aan thema’s en opdrachten.

Bestuur stichting Covída

Een stichting heeft een bestuur. We streven naar een 5-koppig bestuur met minimaal twee externen, twee ouders (een ervan is tevens voorzitter van de ouderraad) en één initiatiefnemer. De meerderheid van het aantal bestuursleden zal dus bestaan uit ouders van de bewoners. Bestuursleden zijn actief betrokken en onbezoldigd. Momenteel bestaat het bestuur uit de initiatiefnemers, één  ouder en 2 externe vrijwilligers.

Ferdy Benoist

Voorzitter

Ouder van Luc

DSC_0987 nw

Marloes van Peer

Algemeen bestuurslid

directeur van BTSG en Cerein

Marloes van Peer

Oscar Janssen

Penningmeester

Ouder van Casper

Oscar Janssen

Ingrid Benoist

Secretaris

Ouder van Luc

DSC_0978 nw

Ingrid Kloppenburg

Algemeen Bestuurslid

GZ-psycholoog

IMG-20211008-WA0002

Raad van toezicht stichting Covída

Sinds juni 2023 hebben we een operationele Raad van toezicht met 3 leden. In de statuten is geregeld op welke manier bestuur en Raad van toezicht met elkaar omgaan. De Governance code zorg ligt daaraan ten grondslag.

De Raad houdt toezicht op de financiële gezondheid en de risicobeheersing, maar ook op de uitvoering van de strategie en of de belangen van belanghebbenden voldoende zijn gewaarborgd.
De Raad van toezicht helpt het bestuur zich te ontwikkelen.

Soeraya Thoen

lid Raad van Toezicht
rvt st

Anton van Opzeeland

Lid Raad van toezicht
rvt avo

Marcel Willemsen

Lid Raad van toezicht
rvt mw

Deskundigen

Wet- en regelgeving in zorg, wonen, financiering en ruimtelijke ordening zijn complex. De stichting zoekt daarom mensen met kennis van deze onderwerpen om haar daarbij te ondersteunen. Ouders en vrijwilligers worden hiervoor benaderd. Zo nodig wordt expertise ingehuurd.

De stichting is een samenwerking aangegaan met Fittin. Fittin is een label van de zorgaanbieder Prisma. Zij ondersteunt ons als initiatiefnemers en ouders bij het opzetten van het kleinschalige wooninitiatief. Via Fittin worden deskundigen van Prisma ingezet om ons van advies te voorzien.