clay-banks-LjqARJaJotc-unsplash
Ouders en de stichting

Verbinden is transparant...

Initiatiefnemers

Stichting Covída is in 2019 opgericht door Ferdy en Ingrid Benoist uit Oosterhout. Aanleiding was de zoektocht naar een woonplek voor hun zoon Luc. De ideale woonplek zoals zij die voor ogen hadden, dichtbij en verbonden met de maatschappij, is niet gevonden. Nadat zij enkele bestaande ouderinitiatieven hadden bezocht, besloten zij om de regie in eigen hand te nemen en zelf een ouderinitiatief te starten.

Wat betekent Covída?

De naam van de stichting komt voort uit een samenvoeging van “Co” en het Spaanse woord “Vida”. “Co” staat voor “samen” en “Vida” voor “leven”. De naam Covída en onze belangrijkste kernwaarde “Verbinding” passen ons volledig.

Organisatie stichting Covída

Een ouderinitiatief geeft ouders de regie. De ouders vormen samen de ouderraad. De voorzitter van de ouderraad behoort ook tot het bestuur. Naast de ouderraad worden er commissies opgericht waarin gewerkt wordt aan thema’s en opdrachten.

 

Een stichting heeft een bestuur. We streven naar een 5-koppig bestuur met minimaal twee externen, twee ouders (een ervan is tevens voorzitter van de ouderraad) en één initiatiefnemer. De meerderheid van het aantal bestuursleden zal dus bestaan uit ouders van de bewoners. Bestuursleden zijn actief betrokken en onbezoldigd. Momenteel bestaat het bestuur uit de initiatiefnemers en 2 externe vrijwilligers.

Ferdy Benoist

Voorzitter, penningmeester

Ouder van Luc

DSC_0987 nw

Marloes van Peer

Algemeen bestuurslid

directeur van BTSG en Cerein

Marloes van Peer

Ingrid Benoist

Secretaris

Ouder van Luc

DSC_0978 nw

Ingrid Kloppenburg

Algemeen Bestuurslid

GZ-psycholoog

IMG-20211008-WA0002

Deskundigen

Wet- en regelgeving in zorg, wonen, financiering en ruimtelijke ordening zijn complex. De stichting zoekt daarom mensen met kennis van deze onderwerpen om haar daarbij te ondersteunen. Ouders en vrijwilligers worden hiervoor benaderd. Zo nodig wordt expertise ingehuurd.

De stichting is een samenwerking aangegaan met Fittin. Fittin is een label van de zorgaanbieder Prisma. Zij ondersteunt ons als initiatiefnemers en ouders bij het opzetten van het kleinschalige wooninitiatief. Via Fittin worden deskundigen van Prisma ingezet om ons van advies te voorzien.