nathan-anderson-J3Xjyg5m8kY-unsplash
Wonen in groepsverband

Bewoners verbinden zich met elkaar

Voor Wie?

Covida biedt een beschermde woonomgeving met zorg aan 17 mensen met een verstandelijke beperking. Zij doet dit in twee groepen waarbij het creëren van een positief, gunstig groepsklimaat erg belangrijk is. Elke bewoner is uniek en mag zichzelf zijn.

De kleinschaligheid maakt een variatie in niveau van verstandelijke vermogens binnen de groep mogelijk. Het met elkaar verbinden van bewoners van verschillend niveau zorgt ervoor dat iedereen zich kan ontplooien. De samenstelling van de groep is daarbij extra belangrijk.

Op 1 mei 2024 heeft Covída 15  toekomstige bewoners op de deelnemerslijst staan.  Je kunt je dus aanmelden voor de laatste plaatsen binnen het initiatief.

Tijdens de omgevingsdialoog in juli 2022 hebben 7 bewoners zich gepresenteerd middels een video. De video (5 minuten) geeft een inkijkje in het leven van onze bewoners.

Bewonersprofiel

Wij zoeken bewoners die

tussen de 18 en 45 jaar zijn

een verstandelijke beperking hebben

graag in een groep leven

minimaal 4 dagen per week naar een externe dagbesteding of werk gaan

een WLZ indicatie hebben voor zorgprofiel 3 t/m 6

voldoende inkomen hebben zoals b.v. een Wajong om huur en kosten levensonderhoud te kunnen betalen

een wettelijk vertegenwoordiger hebben, die de missie en visie van Covída onderschrijft

En

ouders/vertegenwoordigers hebben die actief mee willen doen en helpen bij de ontwikkeling van het plan.

Belangstelling?

Je kind met een verstandelijke beperking op zichzelf laten wonen is een grote stap. Het is goed om hier op tijd over na te denken en je te oriënteren op de mogelijkheden. De plek waar je kind gaat wonen moet passen bij zijn of haar behoefte en natuurlijk ook bij jou.

Spreekt Covída en onze visie ‘samenleven in verbinding’ jou aan, dan nodigen we je van harte uit om vrijblijvend met ons in gesprek te gaan. We horen graag je verhaal en wensen. Ook als je belangstelling hebt voor een ander project of ergens anders ingeschreven bent. Wij vertellen je over onze plannen, onze visie op zorg en de manier waarop wij als ouderinitiatief ons doel willen bereiken. Wij worden daarin begeleid door Fittin. Fittin is een onderdeel van Prisma en heeft al ca. 30 kleinschalige initiatieven geholpen.

Als je na de eerste kennismaking serieuze belangstelling hebt voor ons ouderinitiatief dan hanteren we onderstaande procedure. Natuurlijk kun je gedurende de hele procedure besluiten niet meer mee te doen.

kennismakingsgesprek met bestuur

oriënterend gesprek met commissie zorg, advies aan het bestuur

gesprek met Fittin, advies van Fittin aan het bestuur

bestuur besluit of je deelnemer wordt

Initiatief bij ouders

In ons ouderinitiatief zetten ouders hun tijd en talenten in.  Het bestuur en de ouders trekken gezamenlijk de kar. Het belang van onze bewoners is daarbij hét uitgangspunt. Ouders denken en praten mee in de ouderraad en nemen deel aan commissies waarin ideeën worden uitgewerkt. Mensen uit het netwerk van ouders en bewoners verrichten hand- en spandiensten. De communicatie is respectvol en transparant.

We verbinden ons met mensen, bedrijven en organisaties die net als wij staan voor een inclusieve samenleving. Zij kunnen ons helpen bij de organisatie van de zorg, de dagbesteding en de ontwikkeling van het vastgoed. Gezamenlijk behartigen we belangen en organiseren we activiteiten.

Covída is een gastvrije plek in de buurt waar ook buurtbewoners activiteiten organiseren.

Inspraak ouders

De inspraak van de bewoners en hun familie wordt gewaarborgd door middel van een ouderraad en een heldere overlegstructuur. De mening van iedere bewoner en zijn familie is van belang en weegt even zwaar. De voorzitter van de ouderraad wordt gekozen door de ouders en is tevens bestuurslid van de stichting. Verbinding speelt bij de communicatie met ouders een essentiële rol. Hieronder ziet u het organogram van onze organisatie.

Jaarlijks wordt, in aanloop naar een nieuw jaar, de tevredenheid gemeten en de thema-wensen voor het jaarplan opgehaald. Dit wordt vermeld in het jaarverslag.