Onze doelstelling

Stichting Covída wil mensen met een verstandelijke beperking, onze bewoners, een dusdanig woon-en zorgconcept bieden waar hun behoefte centraal staat en er meer persoonlijke aandacht en onderlinge verbondenheid is. Verbondenheid tussen de bewoners onderling en verbondenheid met de maatschappij. Saamhorigheid, het welvaren en bloeien van onze bewoners staan voorop.

Covída is een ouderinitiatief: De ouders van de toekomstige bewoners hebben samen de regie over de te ontwikkelen woonvoorziening en de zorg voor de bewoners.

Een warme plek met inloopmogelijkheid voor familie, vrienden en mensen uit de buurt. Gesitueerd ín een levendige woonbuurt met een groene omgeving. Door het ontmoeten te bevorderen en te begeleiden zowel in als buiten de woonvoorziening ervaren mensen wat een ander te bieden heeft. Zo profiteren mensen van elkaars aanwezigheid.