roman-kraft-0EVKn3-5JSU-unsplash
Charity for children

Phasellus hendrerit felis non mauris

Zorg

De zorg wordt ingekocht bij zorgaanbieder Prisma. De bewoner betalen de zorg vanuit zijn of haar Persoons Gebonden Budget (PGB). Om de zorg te kunnen financieren is er voldoende schaalgrootte nodig. Het is essentieel dat alle bewoners hun PGB gezamenlijk inzetten om de zorg te betalen. Dit wordt voor de bewoners verplicht gesteld.

Bewoners in een wooninitiatief ontvangen via hun PGB een Toeslag Wooninitiatieven. Deze toeslag wordt gebruikt voor extra zorg en voor de huur van de gezamenlijke ruimtes. In 2020 is deze toelage € 4400,- per bewoner per jaar.

De dagbesteding in het ouderinitiatief is voor maximaal 8 personen; voor eigen bewoners en voor enkele externen. Elke bewoner kan een dag in de werkweek dagbesteding inkopen vanuit het PGB. De personele bezetting bij de dagbesteding wordt verzorgd door Prisma. Hierdoor is er altijd een medewerker op de woning aanwezig.

Door Covída wordt logeren aangeboden voor 1 persoon. Via een PGB kunnen mensen ‘logeren’ inkopen voor een nacht, weekend of midweek. Gebruikelijke tarieven voor een weekend logeren variëren tussen € 450,- en € 500,-.

Wonen

De bewoners betalen de huur voor hun appartement en de huur voor een deel van de gezamenlijke ruimtes direct aan ontwikkelaar Thuisvester. De stichting loopt hierdoor minder financieel risico en heeft minder administratie. De hoogte van de huur die de bewoners betalen moet dusdanig zijn dat de bewoners recht op huurtoeslag hebben. Voor 2020 is dat € 737,14  (= rekenhuur, dus inclusief servicekosten).

Omdat Covída graag wil bepalen wie er in een appartement komt te wonen wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Thuisvester waarin afspraken over leegstand worden opgenomen. De bewoners betalen via een maandelijkse ‘Bijdrage Covída’ mee aan onder meer een leegstandsfonds. Via de ‘Bijdrage Covída’ betalen de bewoners ook voor voeding, uitjes en activiteiten, schoonmaak en onderhoud. De hoogte van de bijdrage wordt door het bestuur bepaald. De ‘bijdrage Covída’ wordt zo veel als mogelijk gevuld door sponsorgeld en giften.