Stichting Covída is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI Stichting. De stichting voldoet dus aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI instelling zet zich nagenoeg helemaal in voor algemeen belang.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *