Op 12 mei hebben we de 3e ouderavond gehouden op het Floralia terrein in Oosterhout. In een groene entourage hebben ouders elkaar beter leren kennen. De ouders hebben met elkaar gediscussieerd hoe “VERBINDING” kan ontstaan tussen de betrokkenen van ons ouderinitiatief: onze kinderen met een verstandelijke beperking, de zorgverleners en de ouders zelf. Belangrijke waardes om tot die verbinding te komen zijn boven tafel gekomen.

De volgende bijeenkomst is gepland op 7 juli en zal een informeel karakter hebben.

“Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht ontlenen aan de relatie.

Brene Brown

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *