De jeugdinstelling van Juzt op het terrein Lievenshove aan de Bredaseweg in Oosterhout gaat waarschijnlijk sluiten. 
Juzt verkeert financieel in zwaar weer. Wellicht wil Juzt het terrein tegen de bosrand ook gaan verkopen. De gemeente Oosterhout wil graag de regie hebben over de herontwikkeling van dit 5 á 6 ha. grote terrein. De Wet voorkeursrecht Gemeenten kan worden aangewend om te regelen dat de grondeigenaar de grond als eerste dient te verkopen aan de gemeente. Als de gemeente eigenaar wordt dient wel de bestemming van het terrein te wijzigen.  Het terrein heeft een Maatschappelijke bestemming.

Stichting Covída heeft een zienswijze ingediend op dit voorgenomen besluit dat op een informatieavond voor de gemeenteraad is gepresenteerd:

“Het baart ons zorgen dat met het vertrek van de huidige zorginstelling de woonvoorzieningen voor mensen met een beperking verder afnemen
in Oosterhout. Wij zijn het dan ook oneens met het voorgenomen besluit als dit inhoudt dat er in het geheel geen maatschappelijke bestemming meer in het toekomstige plan wordt opgenomen. Voor de duidelijkheid willen we vermelden dat we positief gestemd zijn over de intentie van de
gemeente om zelf de regierol te verkrijgen. Wij vertrouwen erop dat zij zich inspant om voor àl haar burgers een prettige woonomgeving te realiseren. Wij reageren juist op deze plek in Oosterhout omdat deze plek voor ons de droomlocatie is om een kleinschalig woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking te realiseren. Een locatie waarin nieuwbouw in een kleine woonbuurt kan worden gerealiseerd nabij het centrum en het bos.
Wij horen en ervaren dat er voor inwoners met een beperking van de gemeente Oosterhout vooralsnog een te gering aanbod woonplekken is. Door contacten die we met andere ouders hebben weten we dat er meer mensen met dit probleem worstelen.
We zien een maatschappelijke trend dat meer mensen zorg nodig hebben vanwege vergrijzing. Ook voor mensen met een lichte verstandelijke  beperking zijn de beschikbare woonplekken vaak niet geschikt vanwege te weinig begeleiding bij het wonen. Dit onderschrijft de behoefte aan andere, slimmer georganiseerde en op maat aangepaste woonvoorzieningen. Door het land heen zijn de laatste jaren met succes kleinschalige wooninitiatieven gestart. Wij zien in het terrein een droomlocatie voor een kleinschalig wooninitiatief zoals Stichting Covída die voor ogen heeft.”

Onze presentatie is door de gemeenteraad erg positief ontvangen. Ons pleidooi om te zorgen voor woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking is goed tussen de oren komen te zitten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *